معرفي رشته دندان پزشكي :

همکنون رشته دندان‌پزشكی در رومانی به سه زبان انگلیسی ، فرانسه و رومانی تدریس میشود که این رشته بیشترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است در ریز به معرفی این رشته می پردازیم

هدف

دندان پزشك به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد كه عنوان این رشته را دهان‌پزشكی گذاشت.

در گذشته دندان پزشكی را مساوی با دندان سازی می‌دانستند. اما امروزه دندان سازی تنها بخشی از دندان پزشكی است. رشته دندان پزشكی در مقطع دكترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد. دندان‌پزشكی یك علم تخصصی است كه سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا كردن كلمات تامین می كند. همچنین به یاری این علم می‌توان بسیاری از بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری نمود. ماهیت این مقطع دارای دو دوره مجزای 2 و 4 ساله است. كه در 2 سال اول دانشجویان واحدهای علوم پایه مثل بیوشیمی، آناتومی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، ژنتیك، میكروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی را می‌گذرانند و بعد از 2 سال وارد دوره تخصصی دندان پزشكی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب‌شناسی فك و دهان، ارتودنسی، اندودنتیكس، پروتزهای ثابت و اكلوژن، پروتزهای متحرك و فك و صورت ، پریودنتولوژی، ترمیمی و مواد دندانی، بیماری‌های دهان و دندان، جراحی دهان و فك و صورت، دندان پزشكی كودكان و رادیولوژی دهان و فك و صورت می‌گذرانند. و در نهایت می‌توانند بیماری‌های

دهان و دندان را تشخیص داده و در حد یك دندان پزشك عمومی نسبت به درمان آنها اقدام كنند.


عده‌ای دندان پزشكی را با كار عملی و تكنیكی صرف، یكی می‌دانند در حالی كه اگر دانشجوی دندان پزشكی تنها فن و تكنیك این رشته را فراگرفته اما در علوم پایه ضعیف باشد، در نهایت یك دندان ساز خواهد شد یعنی چنین فردی كار روی دندان را فراگرفته است اما از علم پزشكی بی‌نصیب می‌باشد. نكات تكمیلی اما تحصیل در این رشته خالی از مشكل نیست . دندان پزشكی حرفه‌ای است كه با كارهای عملی بر روی بیمار همراه است، بنابراین امكان انتقال بیماری‌های عفونی مثل هپاتیت یا ایدز از بیمار به پزشك بسیار زیاد است و دندان پزشكان باید همواره به اصول كنترل عفونت توجه داشته باشند چون یك كوتاهی یا اشتباه می‌تواند برای آنها عواقب ناخوشایندی داشته باشد. همچنین یك دندان پزشك باید بطور مرتب نرمش و ورزش كند تا دچار كمردرد و پادرد مزمن نگردد. توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه همان طور كه در قسمت‌های قبل اشاره شد، عدم تسلط بر علوم پایه و زبان انگلیسی، دانشجو را از مقالات علمی دور می‌كند و صرفا به او توانایی انجام كارهای عملی این رشته را می‌دهد. هرآنچه كه یك دانش‌آموز در درس زیست‌شناسی دوره دبیرستان خود فرا می‌گیرد به نحوی به رشته دندان پزشكی ارتباط دارد بخصوص دو بخش فیزیولوژی و آسیب‌شناسی كه دانشجویان دندان پزشكی در دو سال اول تحصیل خود با وسعت و عمق بیشتری نسبت به

دوره دبیرستان مطالعه می‌كنند.


همچنین دانشجوی این رشته باید از دست هایی ماهر و توانمند برخوردار باشد ،چون بسیاری از كارهای دندان پزشكی از تراش دندان گرفته تا بازسازی دندان نیاز به دست هایی هنرمند و توانا دارد تا بتوان به نحو احسن كارهای ظریف دندان پزشكی را انجام داد.برخورداری از سلامت كامل جسمی و روانی و قابلیت انجام كارهای بسیار دقیق علمی، عملی، كلینیكی برای داوطلبان این رشته بسیار ضروری است. خلاقیت و مهارت در كار دست و همچنین برخورداری از خلاقیت و دید هنری، دانشجو را در انجام كارهای عملی این رشته و انجام مهارت‌های لازم در پیاده كردن آموخته‌های آن، كمك بسیار می‌كند. مشخصات دوره طول دوره دندان‌پزشكی شش سال است و درس های آن در سه بخش : عمومی ، پایه و اختصاصی برنامه‌ریزی شده است كه از لحاظ

نحوه تعلیم و تدریس، به درس های نظری ، عملی نظری، عملی تقسیم می‌شود. این دوره شامل دو مرحله است:

مرحله اول (6/1 سال) :

در این مرحله دانشجویان درس های نظری و عملی علوم پایه و عمومی را در دانشگاه (كلاس و آزمایشگاه)‌ می‌گذرانند.

مرحله دوم (6/3 سال) :

در این مرحله دانشجویان درس های تخصصی را در دانشگاه (كلاس و بخش های كلینیكی) فرا می‌گیرند و به منظور برخورداری از كارایی آموزشی- درمانی، بیشتر این دوره تحصیلی را در بخش های كلینیكی دانشكده و بیمارستان های وابسته به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می‌پردازند؛ لازم به تذكر است كه گذراندن درس های پایه برای ورود به دوره كلینیكی (مرحله دوم) ضروری است. نظام آموزشی مطابق آیین‌نامه مصوب شورای عالی است و هر واحد درس نظری 17 ساعت و هر واحد درس عملی 34 ساعت است. كل واحدهای درسی این دوره 203 واحد است. درس های پایه درس های پایه به درس هایی گفته می‌شود

كه زمینه‌ساز ورود دانشجو به درس های اصلی و تخصصی و فراگیری آنها هستند.

در این رشته درس های پایه جمعا به تعداد 43 واحد درسی است كه عبارتند از:

فیزیك پزشكی ، بیوشیمی ، بافت‌شناسی انسانی، جنین‌شناسی، تشریح ، ژنتیك انسانی، میكروب‌شناسی، ایمنی شناسی، فیزیولوژی، روان‌شناسی عمومی، آسیب‌شناسی عمومی. درس های اختصاصی درس های تخصصی به درس هایی گفته می‌شود كه اطلاعات و آگاهی های لازم را درباره رشته تخصصی به دانشجو داده، او را با مفاهیم تخصصی و عمده رشته مورد نظر

آشنا می‌كند و آموزش های لازم را به او می‌دهند.

در رشته دندان‌پزشكی درس های تخصصی عبارتند از:

كالبدشناسی و مرفولوژی دندان، زبان خارجی اختصاصی، جنین و بافت‌شناسی فك و دهان، آسیب‌شناسی دهان، ارتودنسی، اندودنتیكس، بیماری های دهان و تشخیص ، بیولوژی دهان، پریودنتولوژی، دندان‌پزشكی ترمیمی(پروتز متحرك پارسیل، پروتز ثابت ، پروتز كامل) جراحی دهان و فك و صورت ، دندان‌پزشكی كودكان، رادیولوژی دهان ، گوش و حلق و بینی ، نظام پزشكی و طب قانونی، بهداشت عمومی و اكولوژی ، بهداشت محیط زیست ، دندان‌پزشكی مجتمعی ، بیماریهای روانی ، بیماریهای

درونی، فارماكولوژی ، بهداشت دهان و تغذیه و دندان‌پزشكی پیشگیری مواد دندانی و پایان‌نامه (رساله)‌.

خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده بعضی از درس های تخصصی الزامی اندودنتیكس:

مطالب این درس شامل بررسی اتیولوژی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های پالپی و بافت های نگهدارنده دندان‌ناشی از

ضایعات پالپ به منظور حفظ سلامت و نگهداری دندانهای طبیعی است.

بیماری های دهان و تشخیص :

در درس بیماری های دهان و تشخیص، به شناسایی ، تشخیص كلینیكی و پاراكلینیكی ضایعات حفره دهان و درمان ضایعات مخاطی آن و ارتباط آن با سایر بیماری های بدن پرداخته می‌شود.

پروتزهای دندانی:

در این درس در ارتباط با مسائل ترمیمی و بازسازی دستگاه جونده (دندان ها و ساختمان مجاور كناری صورت) از طریق پروتزهای ثابت، متحرك (پارسیل و كامل) و فك و صورت بحث می‌شود. همچنین مسائل مربوط به اصول اكلوژن در این رشته مورد تدریس علمی عملی قرار می‌گیرد.

رادیولوژی:

درس رادیولوژی یكی از درس های دندان‌پزشكی و از علوم اساسی جهت دستیابی و شناسایی حالات طبیعی و غیرطبیعی استخوان فك ها و دندان ها می‌باشد.

دندان‌پزشكی كودكان:

درس دندان‌پزشكی كودكان، قسمتی از درس های دندان‌پزشكی است كه شامل : تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ دهان و دندان كودكان، معلولان و معلولان ذهنی و شناسایی رابطه آن با سلامت عمومی آن ها می‌باشد.

دندان پزشكی ترمیمی :

این درس شامل بررسی اتیولوژی ، تشخیص ، پیشگیری و درمان و ترمیم ضایعات بافت های سخت دندانی به منظور حفظ سلامت و زیبایی دندان های طبیعی و بافت های نگه‌دارنده آن هاست..رشته‌های مشابه و نزدیك به این رشته وجوه مشترك علمی وسیعی كه این رشته با رشته پزشكی دارد، به دندان پزشك این مهارت را می‌دهد تا با شناخت همه جانبه ساختمان بدن و فیزیوپاتولوژی آن خدمات و درمان‌های لازم را در راستای تخصصی خود ارائه دهد.

درس‌های‌ رشته دندان‌پزشكی‌ در طول‌ تحصیل :

دروس‌ پایه‌:

فیزیک‌ پزشکی‌، بیوشیمی‌ نظری‌، بیوشیمی‌ عملی‌، آناتومی‌ نظری‌، آناتومی‌ عملی‌، بافت‌شناسی‌ انسانی‌ نظری‌، بافت‌شناسی‌ انسانی‌ عملی‌، فیزیولوژی‌ نظری‌، فیزیولوژی‌ عملی‌، ژنتیک‌ انسانی‌، جنین‌شناسی‌ عمومی‌، میکروب‌شناسی‌ نظری‌، میکروب‌شناسی‌ عملی‌، ایمنی‌شناسی‌ نظری‌، ایمنی‌شناسی‌ عملی‌، آسیب‌شناسی‌ عمومی‌، آمار پزشکی‌ و دندانپزشکی‌ و روش‌ تحقیق‌ ، بهداشت‌ عمومی‌ و اکولوژی‌ محیط‌ زیست‌.

دروس‌ تخصصی‌ :

کالبدشناسی‌ و مورفولوژی‌ دندان‌ ، پروتز کامل‌ ، مواد دندانی‌، رادیولوژی‌ دهان‌، فارماکولوژی‌، جنین‌ و بافت‌ شناسی‌ فک‌ و دهان‌ ، آسیب‌شناسی‌، پروتز ثابت‌ ، پروتز پارسیل‌، دندانپزشکی‌ ترمیمی‌ ، بیماری‌های‌ دهان‌ و تشخیص‌، پریودنتولوژی‌، جراحی‌ فک‌ و دهان‌، اندودنتیکس‌ ، بهداشت‌ دهان‌ و پیشگیری‌، تغذیه‌، بیماری‌های‌ درونی‌، ارتودنسی‌، گوش‌ و حلق‌ و بینی‌، بیماری‌های‌ روانی‌، دندانپزشکی‌ کودکان‌، نظام‌ پزشکی‌ و طب‌ قانونی‌، دندانپزشکی‌ جامعه‌نگر، بیولوژی‌ دهان‌، سمینار آسیب‌شناسی‌.

ثبت نام در دانشگاه


 

آشنایی و دادن تمامی اطلاعات لازم در مورد کلیه دانشگ اه ها و دانشکده های معتبر رومانی در تمامی مقاطع تحصیلی

اخذ قبولی از کلیه دانشگاه های معتبر رومانی

آشنایی و اخذ نامه قبولی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رومانی که برای ورود به دانشگاه اخذ این نامه ضروری میباشد

و کمکهای دیگر

اخذ و ارائه کارت اقامت دانشجویی

ترانسفرفرودگاهی

رزرو هتل در کلیه شهرهای رومانی ، تهیه و اجاره مسکن مخصوص افرادی که برای اولین بار به کشور رومانی مسافرت میکنند

افتتاح حساب بانکی معتبر در کل اروپا و بعضی از کشورهای آسیایی

contact@medecineroumanie.org